PKTeam

Canh Sell GOLD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá GOld hiện tại đang tích lũy trong mô hình cái Nêm. Kì vọng giá sẽ tiếp tục giảm về lại vùng 1495. Chiến lược giao dịch canh sell khi giá break out mô hình cái nêm và xác nhận giảm. Có thể canh sell lại tại 1516 trường hợp phiên Âu giá hồi test mạnh về. Ưu tiên canh sell không buy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.