HongLinhFX

# XAU/USD 3/11

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh bán khi giá thủng đường uptrend ở H4, tương ứng thủng ngưỡng cản 1778, hoặc đợi tín hiệu rõ ràng hơn khi giá thủng hẳn vùng hỗ trợ 1773.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.