V_PhucNguyen

Bán vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Nhận thấy một số diễn biến liên thị trường có vẻ bất lợi cho đà tăng của vàng hôm nay, nên tôi mở lệnh bán vàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.