anhnd1

XAUUSD - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Target: 1215.38
Stoploss: 1243.68
R/R = 1/1.5
Giao dịch đang hoạt động:
Gold đang đổ rất đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.