Antony_sg

GOLD TIẾP TỤC TĂNG

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tweet của Trump đã làm chao đảo thị trường chứng khoán toàn cầu, căng thẳng giữa Mỹ và TQ không giảm nhiệt nên các cá mập chắc chắn sẽ phải quan tâm tới vàng như 1 kênh trú ẩn.
Xét theo PTKT thì sóng iii mới bắt đầu, mục tiêu trước mắt là hoàn thiện sóng 5, target ngắn hạn là khu vực 1287 - 1288. Mục tiêu dài hạn khu vực 1320
Happy Trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.