chuminhhau

Tổng Quát Long,Short GOLD CHO KỊCH BẢN LẤY ĐÀ GIẢM TIẾP

Giá xuống
chuminhhau Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Xét PTKT tuần trước chúng ta bán khi về Zone 1800 tạo trend giảm và breakout 1780 chốt HT 1760 và mua Vùng 1750x,Vàng về đúng nhận định và sizeway trong vùng Nickline 2 Đáy Khung D1 1745.xét về cuối phiên tuần trước thể hiện giá đi ngang,vì thế tôi kỳ vọng đầu tuần T2-T3 SW tạo 2 đáy or hộp lưu break 1770 test trend lấy đà tiếp diễn xu hướng giảm.
*PTKT dài hạn Gold đang hình thành kênh xu hướng 1850 -157x khung W,Các yếu tố thể hiện ủng hộ vàng giảm trong tuần tới, RSI ở mước 37 dưới 50 khung D1,MA50 cắt xuống MA200 mở rộng,Kịch bản break 1739 vàng về 1720 điều chỉnh 173x trước khi về Zone 168x.
Vàng đang tích lũy 1745-1766 lấy đà test 1782-88 là vùng trend tăng cứng từ 27-05-19 đến 06-08-21,supplyzone và tiếp diễn xu hướng giảm.
Đầu tuần chúng ta giao dịch trong hộp lưu,tôi sẽ cập nhật thêm chiến lược khi Gold hình thành mô hình,mua hold về 1780 cho kịch bản lấy đà giảm tiếp và bán 1782-1788.

Chiến lược giao dịch Tuần
1.Buylimit 1746
SL 1740
TP 1767
2.Selllimit 1767
SL 1770
TP 1760
3.Sellstop 1739
SL 1745
TP 1720

Chiến lược chính:
Sell litmit 1782
SL 1792
TP 1720-1700
Buylimit 1779
SL 1773
TP 1815
Bình luận: Cập nhật chiến lược 20/09 Hủy lệnh Sellstop 1739,Lệnh 1 746 khớp Entry dời SL hòa vốn,Buylimit 1742 SL 1739 TP 1758
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.