DatTong

XAUUSD, Lên

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD 08-08-2018
W1:
- Xu hướng đi xuống
- Giá test trendline
- Mô hình 2 đáy?!
D1:
- Giá test hỗ trợ và cho giá di chuyển đi lên
H4:
- Mô hình cờ tăng giá
Bình luận:
The price is testing bounding !
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Gold test resistance H4, give reversal candle.
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Profit 20U

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.