Tungbet888

Gold nến D1 phá vỡ vùng hỗ trợ, xu hướng tiếp theo sẽ tăng

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold nến D1 phá vỡ vùng hỗ trợ, xu hướng tiếp theo của nến D tiếp theo có thể lên 177x, anh em tham khảo nhé

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.