BeBe

Gold Daily theo PA

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tạo DOJI ở D1 và cho phân kì ở H4. Short 1475 SL: 1481 TP 1466
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.