daututhongminh1

Vàng đang tạo đuọc mô hình VDV

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD đang hình thành song 2 đáy của mô hình VDV trên khung H1 và chờ tạo đỉnh là sell Sl trên đỉnh cao nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.