huan162

GOLD 01/01 -> 08/01 Phân tích theo PP Bob volman

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại đã chuyển từ đi ngang chuyển sang tăng với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước , đáy sau cao hơn đáy trước , HIện tại EMA đã hướng lên trên đồng thời giá nằm trên EMA21 , chờ giá hồi về EMA với tạo thành cú nén tích lũy động lượng giữa đường Xh giảm và EMA để BUY .