huan162

GOLD 01/01 -> 08/01 Phân tích theo PP Bob volman

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng hiện tại đã chuyển từ đi ngang chuyển sang tăng với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước , đáy sau cao hơn đáy trước , HIện tại EMA đã hướng lên trên đồng thời giá nằm trên EMA21 , chờ giá hồi về EMA với tạo thành cú nén tích lũy động lượng giữa đường Xh giảm và EMA để BUY .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.