FAST-TRADING

GOLD cân nhắc hồi phục ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi quay đầu giảm mạnh từ đỉnh 1890 đến vùng 185x thì đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tại đây.

Nếu xem cấu trúc sóng đang chạy ngắn hạn ta có thể thấy 5 sóng giảm từ đỉnh có thể đã hoàn thành và có khả năng VÀNG sẽ hồi phục trong hôm nay.

Chúng ta có thể cân nhắc Buy nếu giá breakout (Đóng cửa trên) điểm 1869 với mức mục tiêu quanh 1884 - 1889.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1858.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.