chuminhhau

Chiến lược GOLD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược chính
Selllimit 1777-1780
SL 1788
TP 1736
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.