Giavangvietnam

Gold (03/03/2023): Vẫn thích 1 cú BUY hơn

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm để BUY dài thì chưa có, kỳ vọng hôm nay sẽ run lắc đủ mạnh để chúng ta mở ra 1 cú BUY dài.

Vùng dự tính của tôi sẽ tầm 182x, tuỳ phản ứng. Đánh là đánh chậm, có phản ứng xong mới từ từ vào.


Còn vùng SELL? Chưa.

SELL ngắn thì ok, nhưng SELL để có đủ lực chạy trên trăm pips thì chưa. Đợi thêm,

Kỳ vọng SELL: đúng giá 1860.


Tóm lại

Update 1 xíu mà thôi. Cũng không có gì quá mới cả.

Đúng zone thì đánh, không đúng đứng ngó.

Tôi muốn thả BUY luôn ở 1832, nhưng với Gold, thường cho những cú đi dài, sẽ có quét xuống rồi bay lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.