phuongthuytrader

27.10 Vàng sẽ đi về đâu

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hôm qua đi đẹp. giảm từ 1808 về 1782 bật tăng lại 1792 chờ tăng tiếp lên 1800 kg tăng phá dc bán lại sl trên 1803 bán vàng về 1768
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.