duyhungeuh88

chao buoi sang cau vang

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
đoán chơi chơi em vàng, nay nhìn khoai khoai. đợi 1825-1828 sell SL 1835, tp 1810
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.