Hong_Hoang_Trading_Group

SELL XAUUSD 28/01/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo
Gold sell 1797,5 sl 1800 tp 1793
Lưu ý: Tuân thủ sl, quản lý vốn

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc
👉 Hotline: 0866.4848.78
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.