GAMOFX

gold lệnh trung hạn tp 5R

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
gold trong 3 tuần qua liên tục từ chối giá tăng lần lượt tại 1786 và 1781
hiện tại mức kháng cự gần nhất tại 1776 khuyến nghị sell khi retext tại đây 1 lần nữa !
lợi nhuận kỳ vọng 5R - 1738
#gamofx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.