GKFXPrimeVN

XAUUSD - 27/07/2018

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1227,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1227,50 với mục tiêu 1221,00 & 1218,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1227,50, có thể tới 1230,50 & 1235,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1227,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1221,00.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.