anhnguyet95

BUY XAUUSD NGÀY 19/01/2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cả nhà có thể tham khảo
Buy Gold giá hiện tại sl 1810 tp 1816, 1819
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản, tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.