FAST-TRADING

GOLD còn một đợt sóng cuối trước khi điều chỉnh

Giá lên
FAST-TRADING Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi hoàn thành sóng 3 tại 1768 - 1772 thì GOLD đã có phiên bán mạnh trong phiên chiều cuối tuần về quanh vùng 175x, hiện tại nếu xem xét mẫu sóng đang tích luỹ hiện tại ta sẽ thấy giá đang xuất hiện mẫu hiệu chỉnh tam giác. Thông thường, mẫu tam giác chỉ thường xuất hiện ở cuối mỗi một đợt sóng, yếu tố này cho thấy khả năng trong phiên chiều tối nay sẽ còn 1 đợt tăng cuối trước khi xảy ra một đợt sóng giảm điều chỉnh lớn hơn.

Nếu cân nhắc giao dịch thì ta có thể Buy quanh khu vực 1760 - 1761 này với Target ngắn hạn tại 1768 - 1772. Có thể quản lý dừng lỗ tại điểm sóng B (1753).
Bình luận: Hoàn thành Entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.