OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trước phiên US đã có cuộc chiến cá mập, với kết cục bên mua đã thua trận với bar H1 đóng dưới đáy H1 trước ở 1960.
Hướng tiếp theo giá sẽ về hướng xuống.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.