Ichimoker-Tanjin

Nhận định vàng ngày 01/11/2021 - [XAUUSD]

Ichimoker-Tanjin Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau cú sập mạnh quét đi rất nhiều sl vào ngày thứ 6, vàng hồi trở lại với lực khá yếu.
Trên khung H1, H4 giá đang nằm hoàn toàn dưới mây nên xu hướng chính trên 2 khung này là giảm, kỳ vọng cú hồi này đưa giá quay trở lại test mây h1 rồi quay trở lại xu hướng chính.
Target cú giảm quanh vùng 1765.
Về thời gian, vàng đang đi chu kỳ 46 nến trên khung h1, thời điểm đáng chú ý tiếp theo là 19h ngày hôm nay. Thời gian này có 2 trường hợp xảy ra, đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng với lực mạnh hơn.
TanjinFX nhận định thời điểm này vàng tạo đáy, quét thanh khoản rồi quay trở lại xu hướng trên khung D lên vùng 1832-1844
Bình luận: Giá đã chạm mây H1
Bình luận: Đã TP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.