HMCUONG

Xu hướng XBT ngày 9/5/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược buy tại 5700 ngày 8/5 đã không vào lệnh được do giá đã không quay về tới điểm mua, hiện tại giá đã break cản gần nhất vùng 5900, hiện tại giá đang là 6045.
Chiến lược trong ngắn hạn là xu hướng tăng, vùng kháng cự gần nhất 6100, vùng hỗ trợ 5900, để tránh false break, đặt mua khối lượng nhỏ tại 5900, mua tiếp tại 5760, thoát hết tại 5500, takeprofit tại 6100.
Nếu tại 5900 xuất hiện chỉ báo PriceAction( Pinbar , Tailbar,Engu) đặt mua tại 50 % của nến đó, hủy lệnh chờ bên dưới, Stop tại đuôi nến chỉ báo PriceAction.