LeTrongHoaiNam

Dự báo xu hướng XBTUSD tuần này: Theo dõi

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Xu hướng tuần tới của XBTUSD vẫn cần theo dõi cẩn trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.