HMCUONG

Xu hướng XBT H1 ngày 15/05/2019

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược ngày hôm qua đã như dự đoán, giá đã hồi về điểm mua tạo nến rút chân (Reversal bar) và quay tới điểm kháng cự, hiện không có chiến lược nào cho XBT.