HMCUONG

Xu hướng XBT H1 ngày 15/05/2019

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược ngày hôm qua đã như dự đoán, giá đã hồi về điểm mua tạo nến rút chân (Reversal bar) và quay tới điểm kháng cự, hiện không có chiến lược nào cho XBT.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.