HMCUONG

Xu hương XBT ngày 10/5/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược ngày 9/5/2019 đã không vào được giá đã về gần tới điểm vào lệnh rồi quay lên, hiện tại giá đã chạm điểm chốt lời, hiện tại chiến lược ngày 9/5 vẫn duy trì, mua tại 5900, stoploss tại 5700, takeprofit tại 6100.
Giá đã chạm kháng cự tuần, có thể có cú dump sâu nên chỉ đặt mua khối lượng nhỏ tại 5900.

Ý tưởng liên quan