HMCUONG

Xu hương XBT ngày 10/5/2019 H4

BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Chiến lược ngày 9/5/2019 đã không vào được giá đã về gần tới điểm vào lệnh rồi quay lên, hiện tại giá đã chạm điểm chốt lời, hiện tại chiến lược ngày 9/5 vẫn duy trì, mua tại 5900, stoploss tại 5700, takeprofit tại 6100.
Giá đã chạm kháng cự tuần, có thể có cú dump sâu nên chỉ đặt mua khối lượng nhỏ tại 5900.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.