jaksaint

phân tích giá BTC trong thời gian tới

Giá xuống
BITMEX:XBT   Chỉ số Bitcoin/USD
Nhìn mô hình di chuyển của BTC thì hiện tại BTC đang di chuyển trong vùng tam giác. Đây xác định chỉ là đợt điều chỉnh sau khi BTC rơi từ 6k2 xuống 3k4 chứ chưa phải là uptrend nhé.
Chính xác thì sóng đang đi của BTC hiện đang đi hết sóng C, cần đi nốt sóng D và sóng E thì sẽ tiếp tục đi xuống tạo đáy mới. Trong sóng điều chỉnh cùng với lý thuyết sóng thì sóng D dễ bị nhiều người nhầm tưởng với uptrend nên nhiều người hay bị cháy cũng chính bởi sóng này.

Có rất nhiều ý kiến chờ đợi đáy mới từ 2k9-3k tuy nhiên có một điều khi đại đa số đều chờ đợi ở đáy này thì luôn luôn có 2 trường hợp.
- hoặc là không xuống tới nơi
- hoặc nếu có xuống thì sẽ xuống sâu hơn ở 2k3-2k5 nếu cả vùng này cũng bị đạp qua thì việc về 1k8 là chuyện đương nhiên. Nguyên nhân việc về sâu hơn cũng chính là bởi quá nhiều sàn Margin khi đại đa số đặt lệnh ở vùng này thì hoặc ko qua hoặc tạo cây nến rút chân để kích hoạt stoploss. Khi stoploss kích hoạt cũng chính là lúc BTC phá đáy 3k mà xuống sâu hơn.
+ xác xuất BTC đi lên mà không tạo đáy mới thấp hơn cũng hoàn toàn có thể. Tuy nhiên nếu xét ở sóng 1D thì trong quá trình giảm này chúng ta mới đang đi sóng 2, bản chất sóng 2 trong trend giảm của BTC chỉ là sóng điều chỉnh nên việc BTC muốn lên cũng là điều tương đối khó trừ phi nó tồn tạo một lực buy rất mạnh thì may ra mới đổi thành uptrend.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.