Suka1708

XBTUSD Margin Bitmex 11/9

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Trụ vũng trên hộp 99xx và vượt qua vùng sw 102xx đóng nến ở 10395 thì tuyệt vời.
Bình luận:
Đoạn này không nên về back test lại 99xx nữa không thì lại nguy hiểm cho phe mua.
Bình luận:
Đã khớp TP 10430 chúc mừng anh chị.
😘
Bình luận:
Tạm thời chốt toàn bộ tại đây đã nhé. 104xx. Em đi chơi tính sau.
Chúc mừng anh chị đã có lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.