Bit_Man

Tầm nhìn giá Bitcoin nửa cuối 2018 - đầu 2019

Bit_Man Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Một kịch bản đẹp đẽ dành cho toàn bộ thị trường khi giá Bitcoin khởi sắc.
Lưu ý, Cù Dần Tô Mân tôi chỉ dự đoán thế thôi, vẫn còn 1 phương án khác xấu hơn nữa.
Nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới 7300 thì phân tích này bị huỷ nhé.
Bình luận:
Giá đã đi gần đến điểm D

Còn 1 hỗ trợ nữa là 69xx

Thủng hỗ trợ này thì mệt luôn.

- - -

Vẫn quan điểm tháng 6 sẽ up mạnh nhé, nhưng đợi bọn Tây nó chốt xong Short vào ngày 5/6 đã rồi mới lên được