dcironcop

BTC analysis 5/8/2019: Chiến lược sóng trung hạn.

dcironcop Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD.P   Bitcoin
Đội bò thực sự khỏe và đánh bay vùng cản 11k. Vì vậy vùng weekly rs 11k hiện tại trở thành supply để mua.
Chiến lược như sau: Ai còn hàng ở margin và ex chốt ở vùng 11k8-12k. Sell về vùng 10k9-11k và buy ngược lên với kỳ vọng phá vùng 12k để lên khu vực 13k.
Stoploss cho short ở 12k1, cho long ở 10k7.
Bình luận:
Không nên short nữa vì mới in thêm USDT =))
Bình luận:
Theo dõi phản ứng BTC ở 11k9 để lên tàu long
Bình luận:
Quay về plan ban đầu, buy some ở 111x-113x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.