BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Bitcoin đang có xu hướng tích luỹ tại vùng 77xx - 79xx. Đã có nhiều nến đổ cố đâm xuống nhưng ko thủng vùng này. Khả năng Btc sẽ có xu hướng lên lại 85xx và 86xx.
Bình luận:
Nếu muốn vào thì câng gần SL 7700 càng tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.