BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Bitcoin đang có xu hướng tích luỹ tại vùng 77xx - 79xx. Đã có nhiều nến đổ cố đâm xuống nhưng ko thủng vùng này. Khả năng Btc sẽ có xu hướng lên lại 85xx và 86xx.
Bình luận: Nếu muốn vào thì câng gần SL 7700 càng tốt