THTA

BTC 1H - ĐÃ CÓ TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU MẠNH

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau chuỗi ngày dump liên tục về vùng 5k7-5k8, hiện tại có thể thấy:
- MACD-H đã phân kỳ 3 đáy, chuẩn bị hoàn tất phân kỳ đáy thứ 4.
- RSI phân kỳ 2 đáy, chuẩn bị phân kỳ nốt đáy thứ 3.
Nhìn vào cấu trúc RSI , có thể sẽ có một cú hồi về vùng 6k4-6k6 để test lại EMA , trong khi đó RSI cũng sẽ đồng thời test lại trend trung hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.