THTA

BTC 1H - ĐÃ CÓ TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU MẠNH

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Sau chuỗi ngày dump liên tục về vùng 5k7-5k8, hiện tại có thể thấy:
- MACD-H đã phân kỳ 3 đáy, chuẩn bị hoàn tất phân kỳ đáy thứ 4.
- RSI phân kỳ 2 đáy, chuẩn bị phân kỳ nốt đáy thứ 3.
Nhìn vào cấu trúc RSI , có thể sẽ có một cú hồi về vùng 6k4-6k6 để test lại EMA , trong khi đó RSI cũng sẽ đồng thời test lại trend trung hạn.