ELNOS

Phân tích BTC với mô hình đảo ngược

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
BTC hiện tại đang "uptrend ngược" rồi, nếu tháng này đóng nến tháng trên 72xx (middle bands) thì hi vọng sẽ "giảm" về mốc 78xx.
Sau đó thì tiếp tục "tăng" về 4xxx - 5xxx.
"Stoploss" khi "rơi" khỏi 78xx có thể "rơi sâu" đến 9xxx
Bình luận: Xu hướng thay đổi, giá đã break down-trend-ngược và retest thành công.
BTC sẽ di chuyển đến 9xxx - 10xxx sau đó sẽ rơi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đã lên đến vùng 10k và rơi về test trend trắng thành công.
Gần đến ngày BTC Halving lần thứ 3, xu hướng chính vẫn là Tăng Trưởng
Cập nhật mới đã có trên 1 bài phân tích khác.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.