LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng XBTUSD 2 tuần tới: Tăng

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Khi bitcoin bật tăng 10% khả năng cao bit sẽ bay tiếp được 2 tuần nữa.