CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (19/01) - Bò có thể sẽ đến bất cứ lúc nào

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Chúng ta đã đúng về cú dump từ 9200$ về gần 8400$. Nhưng tôi thấy đàn gấu vẫn đang tấn công BTC rất kịch liệt và giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để mua BTC .
Đây chỉ là một đợt điều chỉnh và BTC có thể sẽ test lại đường kháng cự đã vỡ của downtrend và đường MA50 trên khung 8H.
Vì vậy chúng ta sẽ chờ để mua BTC ở quanh 8200-8300$
Mục tiêu có khả năng sẽ là đỉnh cũ quanh 9200$
Dừng lỗ : Dưới 8000$ và xu hướng giảm sẽ quay lại!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.