BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
---------------------------------------------------------------------
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Vẫn giữ vững trong vùng OB
Long: Ngay lúc này
Stoploss: Khi giá vượt xuống dưới vùng OB: 6333
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ: Hit stoploss
Giao dịch đang hoạt động: Long: Now
Stoploss: 6200