BachKimNguyen

BITCOIN NGÀY 04/10/2019

Giá xuống
BachKimNguyen Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
1/Đồ thị 4H : chúc mừng các bạn vào kèo short ngày hôm qua, BTC /USD đi đúng như dự kiến sau khi break mốc giá 8173 và retest lại đường neckline của mô hình 02 đỉnh giá tiếp tục trên đà suy yếu (giảm volume cao, giá tăng volume thấp đi kèm râu nến dài phía trên). Hiên tại, BTC /USD đang tạo một bộ nến inside bar với 01 fakey cho thấy giá sẽ tiếp tục đi xuống.
2/ Đồ thị D : tiếp tục tích lũy trong bộ nến inside bar , nến ngày 03/10 giảm nhưng râu dưới khá dài và volume tăng cho thấy cầu bắt đáy khá mạnh nên có khả năng giá sẽ hồi lên trong ngày hôm nay sau khi test lại mốc giá 7900-8000.
Dự báo :
- Khả năng hôm nay giá sẽ test lại mốc 7900-8000 rồi hồi lên lại nên hôm nay kèo short lợi nhuận không cao mà rủi ro lớn nên mình không khuyển khích vào lệnh
- Hiện tại, giá tiếp tục trong xu hướng hoàn thành mẫu hình sóng Wolfve wave nên hạn chế việc mua vào chờ khi chạm kênh dưới có thể xem xét lệnh mua vào
Chi tiết liên hệ nick skype langtu_9972
Bình luận:
Đồ thị 4H : Hiện tại boolinger band của BTC đang co lại rất hẹp, dự báo sắp có cú nổ lớn. Vì vậy các bạn trade phải có stoploss cẩn thận phòng ngừa các trường hợp thị trường thay đổi mạnh.
Bởi vì hiện tại còn thiếu 01 sóng theo mô hình sóng wolfve nên mình vẫn theo hướng giảm về 7k4 trước khi bật lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.