BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
******
BTC /XBT/USD UPDATED (22H52, 8/8):

Sau 3 ngày SW khung 120xx-115xx và chạy càn quét 2 đầu, các khung 1H, 2H và 4H đều đang cho ra mô hình Diamond Top mà nếu đi hết mô hình thì BTC sẽ gặp chúng ta ở khu vực 11k-10k8.

Tuy nhiên đây cũng là mô hình lưỡng tính có khả năng chạy 2 đầu, nên hiện tại Mimax Gold Channel đã chốt hết tất cả các lệnh long/short và chờ xác nhận sau khi đóng nến ngày. Hiện tại bảo vệ thành quả, bảo vệ lợi nhuận có được từ những ngày vừa qua sẽ tốt hơn ra vào lệnh khi chưa đủ xác nhận.

Chúc anh chị ngủ ngon!

******

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.