BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Theo Chart trước chúng ta đã có vùng mua 6k2 , giá giạt xuống khá tương đối khi giật sâu nhất xuống chạm vùng 6k18x. Tiếp tục cập nhập hướng đi hiện tại của btc . Theo mình mức 6k6 hoàn toàn đạt được trong ngắn hạn.
Chúng ta sẽ xét tiếp khi giá đạt Target. Với thị trường hiện tại mình vẫn nghiên về xu hướng tích cực cho những tháng cuối năm 2018.
Chart 1D phân tích từ ngày 06/9 tín hiệu ngày càng tốt dần khi giá vẫn chạy ngang và giữ vững vùng giá 6k.
-------------------------------------------------------
Mình sẽ tiếp tục cập nhập diễn biến chart tiếp theo để các bạn có thể tham khảo
-------------------------------------------------------
Mọi phân tích theo ý chủ quan. Một thông tin để các bạn tham khảo.
Mình là : Phạm Văn Châm - Đã tiếp cận kiến thức PTKT được 10 năm ngay từ khi mới bước chân vào thị trường tài chính.
Các bạn yêu PTKT có thể có những đóng góp, phản biện trên tinh thần xây dựng mình sẽ luôn ủng hộ