BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Mọi con đường đều phải quay lại dưới 11k . Cho dù có test 13k cũng chưa thể có động lực để lên ngay, ae tránh hưng phấn quá độ
Bình luận:
Bình luận:
Cập nhập ngắn hạn của BTC . Đà giảm khá tiêu cực của btc xuống vùng 9k4 đã tạo tâm lý khá tiêu cực cho thị trường. có lẽ nhiều người đang chờ đợi một mức giá thấp hơn nữa. Tuy nhiên có thể không thực sự dễ dàng để rơi ngay khỏi vùng 9k. Mặc dù khả năng phi luôn lên vượt đỉnh chưa rõ ràng ,nhưng một đợt hồi phục quanh vùng 11k có lẽ là cơ hội ngắn hạn cho các nhiều bạn đánh Margin.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.