BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá liên tục pump ảo tạo lower high, vì vậy khả năng đi xuống là rất cao.
Tối nay chuẩn bị xô chậu mà hứng.
Có thể về 77-78 sẽ có sóng hồi về 80 nhưng áp lực bán lớn nên vẫn hold short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.