DuyphongFX88

Theo dõi thêm giá BTCUSD tại khu vực giá đã đánh dấu

DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Nếu giá phá qua zone và đóng nến trên thì mình sẽ canh Buy, sẽ update thêm cho anh em sau
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.