BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá XBT/USD hiện đang điều chỉnh nhẹ để tiếp tục cho đợt sóng hồi này ,vui lòng xem giá đính kèm trên biểu đồ phân tích của tôi .
Nếu các bạn thấy phân tích này hữu dụng xin cho tôi xin một lượt thích và một lượt theo dõi .
cảm ơn các Anh Chị .Chúc Anh chị có lợi nhuận trong giao dịch này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.