BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Theo như đường đi của giá theo hình sin thì thời gian tới BTC tăng đúng cản