BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Chia 2 phe Xanh hay đỏ đây ạ.

Pin Bar xuất hiện 2 lần ở vùng kháng cự, thấy được sự từ chối giá mạnh ở cản kháng cự
Và vùng 76xx đang thủ khá tốt.
Đóng nến 3h hoặc 7h tiếp tục như này.
Thì vẫn chưa nên giao dịch.
Vì đang nằm cuối tam giác rất nhiều bẫy.

Ớn quá. =))))
Anh BTC toàn râu lên râu xuống.

Anh chị thấy BTC sao ạ? Bình luận cùng Suka nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.