dcironcop

BTC H4 Frame: Chờ tín hiệu Long

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Hiện tại giá sideway biên nhỏ tại khu vực 9900-10100. Khi các chart khung bé hết hồi, nhiều khả năng giá sẽ bị đạp về các support dưới.
Chiến lược như sau:
- Chờ mua tại vùng 95xx.
- Theo dõi, nếu 95xx thủng thì sl hoàn toàn và chờ mua ở 91xx-92xx. Đây là hỗ trợ cuối cùng, nếu thủng bỏ toàn bộ.
Khi đó giá tại khung H4 sẽ hội tụ và tạo mô hình Falling wedge . Chốt lời mong muốn tại 11xxx!

Ý tưởng liên quan