CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (20/01) - Đàn bò có thể quay trở lại

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Cập nhật Bitcoin (20/01) - Đàn bò có thể quay trở lại để lấp đầy khoản trống của BTC trên CME
Có thể hôm nay chúng ta sẽ phải đánh liều. Bởi vì tôi nghĩ rằng BTC sẽ quay trở lại đỉnh cũ hoặc chí ít cũng là 8955$ như giá đóng cửa của BTC trên sàn CME .
Và lúc này BTC cũng đang hình thành một lá cờ tăng.
Dừng lỗ cho cú trade này ở đáy cũ ở quanh 8400$
Giao dịch được đóng thủ công: Chốt kèo này. Bò bị kẹt xe chưa tới được để cứu BTC.
Chờ BTC ở 8000$ hoặc cho tới khi có phân tích tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.