LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng Bitcoin tuần này:Tăng!

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Bitcoin khả năng cao điều chỉnh về 3550 và bật tăng trở lại trong tuần sau lên mức 5.000 USD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.