DuyphongFX88

Cơ hội mua BTCUSD trên h4 sau khi phá vỡ MA50 + zone tích lũy

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá tiến tới MA50 và tích lũy tại đó, vừa mới break sáng nay
Có khả năng lên tới 14k, buy limit tại 11580, SL và TP như hình
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.