DuyphongFX88

Cơ hội mua BTCUSD trên h4 sau khi phá vỡ MA50 + zone tích lũy

Giá lên
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Giá tiến tới MA50 và tích lũy tại đó, vừa mới break sáng nay
Có khả năng lên tới 14k , buy limit tại 11580, SL và TP như hình
Giao dịch đang hoạt động